יום חמישי, 4 בנובמבר 2010

סדנה בנושא אמצעי המחשה בשיטת אלכסנדר

במסגרת מפגש המורים לשיטת אלכסנדר שיערך בבני דן ביום א' הקרוב (7.11.10), ייתן מאיר עמית סדנה בנושא אמצעי המחשה היכולים לסייע בהוראת השיטה.

הסדנה של מאיר תתקיים בין השעות 18:00-19:00.
פרטים נוספים אפשר לקבל אצל עתר, מזכירת הארגון.